Shodan-taijutsu

programme technique takemusu aikido iwama ryu shodan taijutsu

programme technique takemusu aikido iwama ryu shodan taijutsu